Nastavte si SŠPG ako domovskú stránku!
Aktuality Informácie Kurzy - momentálne neotvárame ECDL Galéria Členovia Elearning News Info Courses - closed ECDL Gallery Members Elearning Navigačné záložky
INFORMÁCIE - KURZY
  o nás  
 kurzy  
 kariéra  
 kontakt  

Mládež:
Cenovo výhodné školné, individuálny prístup, kvalitní a skúsení lektori, moderne vybavené priestory.

Forma štúdia pre žiakov 9 až 18 rokov je v trvaní 2 roky absolvovaním jednotlivých poobedňajších kurzov podľa výberu. Obsahová náplň kurzov je vždy aktualizovaná. Našim cieľom je v uvedených pravidelných kurzoch naučiť deti a mládež účelne využívať čas strávený pri počítači, pracovať a prenikať do tajomstiev počítačovej grafiky a tak objavovať, rozvíjať ich talent najmä v grafických programoch, usmerňovať v tvorivých hrách. Každý kurz je 1x do týždňa obvykle 2 vyučovacie hodiny popoludní.

Po absolvovaní základného cyklu je talentovaným žiakom umožnené stať sa členom združenia SŠPG, vykonaním vstupných testov. Členovia združenia sa zapájajú do spoločných projektov, pracujú v záujmových skupinách. Pre všetkých členov SŠPG je vytvorená príležitosť navštevovať združenie aj počas víkendov a voľných dní cez rok v neformálnom klubovom prostredí.


Dospelí:
Odborné kurzy prebiehajú v našom klimatizovanom školiacom stredisku, ktoré je vybavené výpočtovou a prezentačnou technikou. Počítače sú zapojené v lokálnej počítačovej sieti a v sieti internet. Na výuku realizovanú kvalifikovanými lektormi používame projekčné zariadenia a najnovší trend súčasnosti - interaktívnu tabuľu. Tým sú vytvorené ideálne podmienky pre komunikáciu medzi lektorom a účastníkmi kurzu najmä v náročnejších grafických kurzoch. Počas školenia a prestávok je účastníkom kurzu k dispozícii občerstvenie káva, čaj, nealko.

Čo je to interaktívna tabuľa?
V rámci skvalitňovania našich služieb pri niektorých školeniach využívame interaktívnu tabuľu. Lektor pri vyučovaní jednotlivých programov doplňuje elektronickým perom poznámky, náčrty a vysvetlivky do dataprojektorom premietaných obrázkov, tabuliek a dokumentov. Prednášky sú pre školiacich sa pútavejšie, názornejšie a prehľadnejšie. Zachytené prednášky môže lektor na žiadosť účastníkov školenia vytlačiť.

Podľa želania klienta je možné pripraviť časový harmonogram. Všetky grafické a užívateľské kurzy prebiehajú v doobedňajších hodinách, alebo večerných. Rozsah kurzov je stanovený vo vyučovacích hodinách a termíny kurzov sú priebežne aktualizované.

Jedna vyučovacia hodina je stanovená na 45 minút. 

Tvorba web stránok

 
Slovenská škola počítačovej grafiky, Plynárenská ul. č. 6, 821 09 Bratislava 2
Tel.: 02/534 161 81 až 86, klapka 129, 229
email: info@sspg.sk