Nastavte si SŠPG ako domovskú stránku!
Aktuality Informácie Kurzy - momentálne neotvárame ECDL Galéria Členovia Elearning News Info Courses - closed ECDL Gallery Members Elearning Navigačné záložky
ECDL - INFORMÁCIE
 informácie  
 cenník  
 prihláška  
Termíny ECDL testov
Termín / Miesto Počet modulov
/
/
/
Termín / Miesto Počet modulov
/
/
/

Viete, že existuje vodičský preukaz na počítač?

ECDL - European Computer Driving Licence

 • Viete, že organizácie budú žiadať od Vás preukázateľnú spôsobilosť s počítačom?
 • Viete, že ECDL je medzinárodne uznávaný certifikát - kvalifikačný dôkaz o Vašej zručnosti s PC?
 • Čím skôr ho získate, tým máte väčšiu šancu na trhu práce.

  Chcete aj vy získať ECDL?

  Naše akreditované testovacie centrum je Vám k dispozícii.

  Informácie pre uchádzača

  V súlade so štandardom sa uchádzačovi o kvalifikáciu ECDL vydávajú nasledovné doklady:

  • Európska karta počítačových zručností (European Computer Skills Card, ECSC), t.j. ECDL študijný index, do ktorého sa uchádzačovi zapisujú všetky úspešne vykonané skúšky z jednotlivých modulov,
  • ECDL Certifikát (European Computer Driving Licence), ktorý získa po úspešnom absolvovaní všetkých siedmich skúšok programu ECDL,
  • Osvedčenie ECDL Štart (ECDL Start), ktoré potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne zložil skúšky z ľubovoľných štyroch modulov ECDL sylabu. Osvedčenie sa vydáva na žiadosť uchádzača a nie je ekvivalentom ECDL Certifikátu.
  Uvedené doklady majú časovo neobmedzenú platnosť. Skúšky k jednotlivým modulom môže uchádzač vykonávať v priebehu troch rokov od získania ECDL indexu, v ľubovoľnom poradí. Doklady ECDL a ECSC sú medzinárodne uznané dokumenty vo všetkých zúčastnených krajinách.


  Naše akreditované testovacie centrum poskytuje:
 • prípravné kurzy k ECDL
 • predpísané testovanie v našom akreditovanom centre podľa Sylabu ECDL verzia 4.0
      Testy sa zostavujú z bázy otazok, ktoré sú na celom svete jednotné a aktualizované.
 • vydanie certifikátu - po úspešnom absolvovaní testu
 • Všetko čo potrebujete vedieť k testom ECDL - príručku k prípravnému kurzu

  Túto príručku ako študijný materiál pre Vás pripravila autorka Miriam Gašparíková - lektorka prípravných kurzov ECDL v spolupráci s Ing. Drahomírom Debnárom, akreditovaným skúšobným komisárom ECDL, pre Slovenskú školu počítačovej grafiky o.z. .

  Príručka obsahuje celý rozsah všetkých sedem modulov. Pri príprave sme vychádzali zo skúseností pri výuke našimi akreditovanými skúšobnými komisármi ECDL a veríme, že Vám pomôže nielen pri príprave na testy ECDL, ale tiež pri každodennej práci s osobným počítačom.


 • Testy sa skladajú z ovládania 7 modulov - programov:
  Základy informačných technológií, MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, MS Internet Explorer a MS Outlook

  Vyskúšajte si vzorové testy ECDL verzia 4.0:
 • v slovenskom jazyku
 • v anglickom jazyku (na stránke ECDL-F)

  Hodnotenie testov:
  Každý test obsahuje určitý počet úloh, pričom každá úloha je hodnotená 1 až 4 bodmi. Maximálne možno získať 36 bodov pre 1. modul, pre ďalšie moduly po 32 bodov. Uchádzač bol v danom teste úspešný, ak získal 75 % bodov.

  Ovládate ich?
  Ak áno, nepotrebujete prípravné kurzy, stačí úspešne absolvovať testy.


  Viac informácii o ECDL na Slovensku môžete získať na stránke ecdl.informatika.sk.

  SŠPG - akreditované testovacie centrum ECDL.
  Slávnostné otvorenie systému ECDL na Slovensku
  Na slávnostnom otvorení projektu ECDL na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 3. júna 2004 v Bratislave, v hoteli Danube, Slovenskej škole počítačovej grafiky bola odovzdaná akreditácia na udeľovanie certifikátu ECDL-European Computer Driving Licence.

  Otvorenie ECDL

  Udeleniu akreditácie predchádzalo splnenie všetkých priestorových, technických, organizačných, personálnych a finančných podmienok. Splnením všetkých požadovaných kritérií na základe akreditačného auditu zo dňa 17.2.2004, Výkonný výbor SISp udelil akreditáciu SŠPG. SŠPG sa tak stala jedným z prvých akreditovaných testovacích centier ECDL na Slovensku.

 •  

  Tvorba web stránok

   
  Slovenská škola počítačovej grafiky, Plynárenská ul. č. 6, 821 09 Bratislava 2
  Tel.: 02/534 161 81 až 86, klapka 129, 229
  email: info@sspg.sk