Copyright © 2010 Slovenská škola počítačovej grafiky. All rights reserved.

TREND V POČÍTAČOCH NAPREDUJE RÝCHLO, NECH ZAOSTÁVAJÚ INÍ! Staň sa fanúšikom O NÁS T-KLUB AKTUALITY KURZY KONTAKT 2% SÚŤAŽ

SŠPG, o. z. bolo zaradené do nového Zoznamu prijímateľov 2% za rok 2016.


Názov: Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z.

Forma: občianske združenie

IČO: 31805809

SID: nevypĺňa sa

Adresa: Plynárenská 6, 821 09 Bratislava


Profil organizácie: škola počítačovej grafiky sa venuje zabezpečeniu vzdelávania, organizovaním kurzov a krúžkov pre mládež, pričom spolupracuje najmä so základnými školami. Vzdelávanie sa týka jazykových kurzov, spolupracuje pri tvorbe učebných didaktických pomôcok pre žiakov, organizovaní vedomostných súťaží.

Získaná suma v predchádzajúcich rokoch: označenie riadku * znamená, že sme nepožiadali o zápis do Zoznamu prijímateľov 2% za uvedené obdobie.

Ak sa rozhodnete poukázať 2% združeniu SŠPG, postupujte nasledovne:

1. AK STE ZAMESTNANÍ A NEPODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

Príloha: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane v .pdf


2. FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMÉ:


3. PRÁVNICKÉ OSOBY:


Bližšie o postupe krokov nájdete na www.rozhodni.sk

Rok

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Suma

– *

– *

– *

– *

648,68 €

3281,33 €

– *