Copyright © 2010 Slovenská škola počítačovej grafiky. All rights reserved.

TREND V POČÍTAČOCH NAPREDUJE RÝCHLO, NECH ZAOSTÁVAJÚ INÍ! Staň sa fanúšikom O NÁS T-KLUB AKTUALITY KURZY KONTAKT 2% SÚŤAŽ

Vzdelávanie:


Moderné technológie spracovania školskej administratívy

Platnosť akreditácie do 31. 12. 2015

Kontinuálne vzdelávanie

Termín: otvárame priebežne počas roka, po prihlásení 10 účastníkov

Čas: podľa dohody

Miesto konania: na základnej škole, podľa miesta bydliska/pracoviska prihlásených účastníkov.

Cena: pre majiteľov licencie 60 €

Vyplnené prihlášky posielať na adresu SŠPG priebežne počas roka.


Prihláška na kontinuálne vzdelávanieInovatívna výučba prekladu na hodinách anglického jazyka – 35 hodín

Platnosť akreditácie do 31. 12. 2016

Pre predmet anglický jazyk

Miesto: ZŠ Pavla Marcelyho Drieňová 16, Bratislava

Termín: pripravujeme

Čas: od 13.00 do 18.00 hod.


Cena: 100EUR/účastník/kurz

SŠPG nie je platcom DPH

Prihláška

Aktivity:

14. ročník celoslovenskej súťaže – vyhlásenie súťaže spoločnosťou ŠEVT, a. s.

Pre školský rok 2014/2015 bol vyhlasený 14. ročník súťaže základných škôl o najlepší Grafický návrh obálky žiackej knižky.

Žiaci si mohli opäť vybrať z dvoch tém na okruh kreslených prác a jednej ľubovoľnej témy:


V tomto ročníku bola nadviazaná spolupráca s TV JOJ a šikovní maliari mohli kresliť na tému PANELÁK podľa rovnomerného seriálu.


Dve víťazné práce boli vyberané zo všetkých doručených výkresov odbornou komisiou zloženou zo zástupcov Ševt-u, SŠPG, TV JOJ. Termín na doručenie výkresov bol predĺžený až do 13.12.2014. Poslať ste mohli 3 najlepšie návrhy z Vašej školy.


Vyhodnotenie súťaže a fotogalériu aj z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na:

http://www.vsetkopreskolu.sk/2-aktuality/63-14-rocnik-celoslovenskej-sutaze-vyhodnotenie

AKTUALITY