Copyright © 2010 Slovenská škola počítačovej grafiky. All rights reserved.

TREND V POČÍTAČOCH NAPREDUJE RÝCHLO, NECH ZAOSTÁVAJÚ INÍ! Staň sa fanúšikom O NÁS T-KLUB AKTUALITY KURZY KONTAKT 2% SÚŤAŽ

Slovenská škola počítačovej grafiky - skrátený názov SŠPG,  je dobrovoľné, samostatné, spoločenské a  záujmové združenie detí, mládeže a dospelých. Cieľom združenia je rozširovať poznatky vedy a techniky, poskytovať poradenské, metodické a informačné služby, prispievať k rozvoju talentu a tvorivej individuality mládeže.

V súlade s predmetom činnosti pôsobí v oblasti výchovy, vzdelávania. Venuje sa práci s talentovanou mládežou, organizuje školenia, vzdelávacie kurzy,  a odborné súťaže. Spolupracuje pri uskutočňovaní spoločenských záujmov  s ostatnými združeniami, podnikateľským sektorom ako aj samosprávou.  SŠPG od svojho vzniku v roku 2000 zrealizovala množstvo vzdelávacích kurzov pre mládež, dospelých, letných táborov pre deti a mládež. Zapája sa do organizovania súťaže O najlepší grafický návrh na obálku žiackej knižky, spolupracovala pri vzniku Gitarovej školy.

Prihláška za člena SŠPG

Bližšie o zrealizovaných vzdelávacích aktivitách a zaujímavých projektoch SŠPG sa dozviete na www.sspg.sk/historia.

V súčasnosti sa škola SŠPG v rámci primárneho cieľa zaoberá  realizáciou vzdelávacích kurzov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, spolupracuje pri súťaži O najlepší grafický návrh žiackej knižky, a venuje sa prípravám na nové zaujímavé  projekty a súťaže pre deti, mládež a dospelých so záujmom o vzdelávanie a informačné technológie.

Pravidlá ochrany osobných údajov


O NÁS