Copyright © 2010 Slovenská škola počítačovej grafiky. All rights reserved.

TREND V POČÍTAČOCH NAPREDUJE RÝCHLO, NECH ZAOSTÁVAJÚ INÍ! Staň sa fanúšikom O NÁS T-KLUB AKTUALITY KURZY KONTAKT 2% SÚŤAŽ T-KLUB

Slovenská škola počítačovej grafiky, o.z. Plynárenská 6, Bratislava pripravila pre žiakov v spolupráci so Ševt a.s. super krúžky pod vedením výtvarníka a sochára z Vysokej školy výtvarných umení.VÝTVARKA

Trvanie krúžku na škole: november 2017 až jún 2018, 1x do týždňa


Obsah krúžku


Vytváranie praktických produktov a vecí, ktoré si žiaci budú môcť zobrať domov na výzdobu svojej izby, alebo ako milý darček. Krúžok je pod vedením výtvarníka z Vysokej školy výtvarných umení.


Cieľ: dobrý základ pre žiakov, ktorí sa rozhodujú či sa prihlásiť na štúdium na Stredné umelecké školyNa konci roka bude usporiadaná výstava pre rodičov, učiteľov školy, ale aj kamarátov.

Prihlás sa na: info@sspg.sk

Cena krúžku: november, december, január: 39 €

Cena za celý krúžok: 85 €

Číslo účtu: SK89 3100 0000 0040 2007 8508

VS: 112017

CREATIVE LESSON

ZÁVER KRÚŽKU: EXKURZIA NA VYSOKÚ ŠKOLU VÝTVARNÝCH UMENÍPrihlás sa na: info@sspg.sk

Miesto konania: Základná škola

Trvanie krúžku na škole: november 2017 až jún 2018, 1x do týždňa

Cena krúžku: november, december, január: 39 €

Cena za celý krúžok: 90 €

Číslo účtu: SK89 3100 0000 0040 2007 8508

VS: 0112017

História