Copyright © 2010 Slovenská škola počítačovej grafiky. All rights reserved.

TREND V POČÍTAČOCH NAPREDUJE RÝCHLO, NECH ZAOSTÁVAJÚ INÍ! Staň sa fanúšikom O NÁS T-KLUB AKTUALITY KURZY KONTAKT 2% SÚŤAŽ T-KLUB: História

Od nového roku 2016 fungujeme iba on-line. Na našom profile vám budeme zdielať novinky, tipy a zaujímavé odkazy, nezabudnite nás sledovať a zdielať. V prípade otázok na akúkoľvek tému nám napíšte na info@sspg.sk.


TECHNICKÝ KLUB SŠPG - elokované pracovisko na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňova 16, Bratislava

otvorené každú stredu od 14.00 do 18.00


Motto: Sú štyri veci v živote, ktoré nevrátiš späť: kameň, ktorý si hodil, slovo, ktoré si vyriekol, príležitosť, ktorú si prepásol, čas, ktorý si premrhal.


PRAVIDELNÉ STRETNUTIA od októbra 2015 každú stredu od 14.00 do 16.00 hod.

Stačí sa prihlásiť za člena a môžeš klub navštevovať podľa svojich časových možností.

Cena: bezplatne


Program pravidelných stretnutí:Kontakt:

Slovenská škola počítačovej grafiky

Plynárenská 6, 82109 Bratislava

telefón: 02/35416128, info@sspg.sk


Technický klub je otvorený pre žiakov. Budeš môcť aktívne odpočívať so svojimi kamarátmi. Prihlás sa a dozvieš sa viac nielen o dobrom pomocníkovi, ako je počítač a internet či múdry telefón, tzv. smartfón, ale i iné technické zaujímavosti. Klub nadväzuje na úspechy dosiahnuté v T-Klube na Vazovovej ulici a SŠPG na Plynárenskej 6. V týchto zariadeniach sa radi združovali žiaci a študenti zo ZŠ a SŠ, dnes sú to úspešní ľudia pôsobiaci na rozličných pracovných pozíciách. Bližšie o združení SŠPG na www.sspg.sk.


PrihláškaKRÚŽOK – pravidelné prednášky o novinkách z oblasti techniky a PC

Termín: 30. september 2015 až 27. január 2016 v čase od 16.00 do 17.30 hod.

Cena za krúžok: 25 €/školský polrok, žiaci ZŠ Pavla Marcelyho bezplatne


Krúžok prebieha formou prednášok. Po ukončení jednoročného cyklu získa úspešný absolvent certifikát.

Prednášky sú organizované na spôsob Detskej univerzity a prednášatelia sú odborníkmi z praxe.

Témy prednášok:


1. Práca s mobilom so systémom Android / iOS:


2. GOOGLE a ako vytvoriť a pracovať s:


3. Výukový program Ovce (projekt bezpečný internet)

Najzaujímavejší výber lekcií, napríklad:


Na prednášky si nemusíš nič doniesť. Každý dostane zošit a pero od partnera – Ševt a.s.

Vek: žiaci 9 rokov a starší


Prihláška